trip 4 项目环评造价

按照国家纪委、国家环保总局颁布的计价格【2005】125号文《国家纪委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计算环评费用。

根据环境估算,0.3亿元以下项目—环境影响报告书收费5-6万元。

0.3—2亿元                                         6-15万元

2—15亿元                                        15-35万元

10—50亿元                                      35-70万元

50—100亿元                                    70-110万元

>100亿元                                        110万元

QQ图片20150318143602

 

QQ截图20150318143626